Déclaration des droits de l'homme en Euskara, Gascon...

 

Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala (Euskara) 

Declaracion universau deus drets de l'òme (Gascon)

Kontuan izanik munduko askatasuna, justizia eta bakea giza familiako kide guztien berezko duintasunean eta eskubide berdin eta ukaezinetan oinarritzen direla;
Kontuan izanik giza eskubideak ez ezagutzearen eta gutxiestearen ondorioz, giza kontzientziari irain egiten dioten basakeriak gertatu izan direla; eta gizon-emakumeek, beldur eta gabezia orotik aske, hitz egiteko askatasuna eta sinesmen-askatasuna izango dituzten munduaren etorrera aldarrikatu dela gizakiaren helburu nagusi;
Kontuan izanik ezinbestekoa dela giza eskubideak zuzenbidezko erregimen batek babestea, gizakia-tirania eta zapalkuntzaren aurkako azken irtenbidea den matxinadara jo beharrean aurkitu ez dadin;
Kontuan izanik ezinbestekoa dela, baita ere, herrialdeen artean harreman lagunkoiak bultzatzea;
Kontuan izanik Nazio Batuetako kide diren herriek gizakiaren oinarrizko eskubideetan, gizakiaren duintasun eta balioan eta gizonen eta emakumeen eskubideen arteko berdintasunean duten fedea tinko azaldu dutela Agirian; eta, askatasunaren ikuspegi zabalago baten barruan, gizarte aurrerakuntza sustatzeko eta bizitza-maila jasotzeko erabakita daudela adierazi dutela;
Kontuan izanik Estatu Kideek, Nazio Batuen Erakundearekin elkarlanean, gizakiaren oinarrizko eskubide eta askatasunen begirune orokorra eta eraginkorra ziurtatzeko hitza eman dutela;
Kontuan izanik emandako hitz hori osotasunean betetzeko garrantzi handikoa dela eskubide eta askatasun horiek berdin ulertzea;
BATZAR NAGUSIAK
GIZA ESKUBIDEEN ALDARRIKAPEN
UNIBERTSAL HAU EGITEN DU
Herri eta nazio guztiek izan beharreko jomuga legez, bai norbanakoek eta bai erakundeek. Aldarrikapen honetan etengabe oinarrituta, alde batetik, eskubide eta askatasun hauen begirunea bultza dezaten irakaskuntzaren eta hezkuntzaren bidez eta, bestetik, nazio mailan eta nazioarte mailan arian-arian neurriak hartuz, era eraginkorrean eta orokorrean ezar daitezen ziurtatzeko, bai elkarkide diren estatuetako herrien artean eta baita horien eskumenpean dauden lurraldeetan ere.


Conéishuda causa sia que de reconéisher la dignitat a tota la confrairetat umana e lors drets egaus e inalienables contituís lo balestrèr de la libertat, de la justiçia e de la patz dens lo monde,
Conéishuda causa sia que de mauconéisher e mespresar los drets de l'òme a miat a de barbarias vergonhòsas ende la consciénçia de l'umanitat e que la néishença d'un monde on los estes umans seran liures de parlar e de créser, desliurats de la terror e de la magrèra, es estat proclamat coma l'aspiracion la mei auta de l'òme,
Conéishuda causa sia qu'es essenciau que los drets de l'òme e sian botats en plaça per un regime de dret per tant que l'òme e sia pas obligat au recors supreme de se susmautar contra la tirania e l'opression,
Conéishuda causa sia qu'es essenciau d'encoratjar lo desvolopament de relacions amistosas entre las nacions,
Conéishuda causa sia, que dens la Carta, los pòbles de las Nacions Unidas qu'an tornat proclamar la lor fe dens los drets fondamentaus de l'òme, dens la dignitat e la valor de la persona umana, dens l'egalitat deus drets deus òmes e de las hemnas, e que se son declarats prèsts a favorisar lo progrès sociau e a botar en plaça de melhoras condicions de vita dens ua libertat mei bèra,
Conéishuda causa sia que los Estats Membres se son engatjats a assegurar, en cooperacion dab l'Organisacion de las Nacions Unidas, lo respecte universau e efectiu deus drets de l'òme e de las libertats fondamentaus,
Conéishuda causa sia qu' ua concepcion comuna d'aqueths drets es de la prumèra importança ende que se realise a hutas aqueth engatjament,
L'Amassada Generau que proclama :
La presenta Declaracion Universau deus Drets de l'òme
Coma l'ideau comun que tots los pòbles e las Nacions deven cercar a gahar tà que tots los individús e totas las institucions, guardant la presenta Declaracion a l'esperit, ensatjan, per l'ensenhament e l'educacion, de desvolopar lo respècte d'aqueths drets e libertats e d'assegurar, dab mesuras d'òrdi nacionau e internacionau, la reconéishença e l'aplicacion universaus e efectivas que sia end'eus pòbles deus Estats membres, coma end'eus territòris hicats devath la loa juridiccion.

 
1. atala
Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu beharra dute.

 
Article 1
Tots los èstes umans vasen liures e egaus de dignitat e de dret. Son arrasonats e dotats de consciénçia e devon har los uns dab los autes dens un esperit de frairèra.

 2. atala
Gizaki orori dagozkio Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta askatasunak, eta ez da inor bereziko arraza, larru-kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo beste inolako gorabeheragatik.
Ez zaio begiratuko gainera, pertsona zein herrialde edo lurraldetakoa den; ezta hango politikari, legeei edo nazioarteko egoerari, nahiz eta herri hori burujabea izan, besteren zainpeko lurraldea, autonomiarik gabea edo nola-halako burujabetasun-mugak dituena.

 
Article 2
Tota persona se pót reclamar de tots los drets e de totas las libertats anonçiats dens la dita Declaracion shens nada distincion de raça, de color de peth, de sexe, de lenga, de religion, d'opinion politica o de tota auta mena, d'origine nacionau o sociau, de fortuna, de vasuda, o de quina auta situacion que sia.
Ne se harà pas tanpauc nada distincion establida sus l'estatut politic, administratiu e internacionau de país o de territòri dont la persona n'en depend juridicament o qu' aqueth país o territòri e sia independent, devath tutèla, non autonome o somés a limitacion de sobereinetat.
 

 
3. atala
Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta segurtasunerako eskubidea.

 
Article 3
Tot individú qu'a dret a la vita, a la libertat e a la seguretat de la sua persona.

 
4. atala
Inor ez da izango besteren esklabu edo uztarpeko; debekatuta dago esklabutza eta esklabuen salerosketa oro.

 
Article 4
Digun ne serà pas tengut en esclavatge, tanpauc en servitud ; l'esclavatge e lo trafic d'esclaus que son defenuts.

  5. atala
Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo tratu txar, anker eta lotsarazlerik eman ere.

 
Article 5
Digun ne serà pas sosmès a la tortura, tanpauc a de penas o a de tractaments crudèus, inumans o vergonhós.

  6. atala
Edozein gizon-emakumek du, nonahi, lege-nortasundun dela aitor diezaioten eskubidea.

 
Article 6
Tota persona, de quin lòc e sia,qu'a lo dret a la reconhéishença de la sua personalitat juridica.
 


7. atala
Gizon-emakume guztiak berdinak dira legearen aurrean eta denek dute, bereizkeriarik gabe, legezko babesa izateko eskubidea. Denek dute Aldarrikapen hau hausten duen edozein bereizkeriaren aurka eta bereizkeria horren eragileen aurka babes berbera izateko eskubidea.


Article 7
Tots que son egaus devant le lei e qu'an lo dret d'en obtiéner la medisha proteccion, shens cap de distincions. Tots qu'an lo dret a ua proteccion contra tota discriminacion qui horratjeré la presenta Declaracion e contra tota provocacion a tau discriminacion. 


8. atala
Pertsona orok du Konstituzioak edo legeek gizon-emakumeei aitortzen dizkieten oinarrizko eskubideak hausten dituzten ekintzetatik babesteko, norbere herrialdeko auzitegi aginpidedunetan errekurtso eraginkorra jartzeko eskubidea.
 


Article 8
Tota persona qu'a dret a un recors vertadèr au près de las juridiccions nacionaus competentas a l'encontra deus actes qui horratjan los drets fondamentaus que l'i son reconéishuts per la constitucion o la lei.
 

9. atala
Inor ezingo da arrazoirik gabe atxilotu, preso hartu edo erbesteratu. 

 
Article 9
Digun ne pòt pas estar arrestat, engabiat o hòrabandit arbitrarament.
 


10. atala
Pertsona orok eskubidea du, berdintasun osoan, auzitegi burujabe eta alderdikeriarik gabean jendaurrean hitz egin eta zuzentasunez entzun diezaioten, nahiz bere eskubide eta betebeharrak erabakitzeko, nahiz bere aurkako salaketa penalak aztertzeko.
 


Article 10
Tota persona qu'a dret, a sancèra egalitat, que la sua encausa e sia recebuda dab equitat e publicament devant un tribunau independent e imparciau, qui decidirà, sia deus sons drets e obligacions,sia de la legitimitat de tota acusacion portada contra era dens çò qui pertòca l'acte penau.
 

11. atala
1. Delituagatik salatutakoak eskubidea du errugabetzat jo dezaten, errudun dela legez eta jendaurreko epaiketan frogatzen ez den bitartean. Epaiketan bere burua zaintzeko berme guztiak ziurtatuko zaizkio.
2. Egintzak edo behar-uzteak izandakoan, herrialdeko edo nazioarteko legeriaren arabera delitu ez baziren, ezingo da inor kondenatu. Delitua egitean ezargarri den zigorra baino larriagorik ere ezingo zaio jarri. 
Article 11
1- Qu'ei supausada inoçenta tota persona acusada d'un acte delictuòs, tant que la sua culpabilitat n'es pas estada establida au cors d'un procès public on totas las guarantias necessàrias a la sua defensa l'i seràn pas estadas asseguradas.
2- Digun ne serà pas condamnat per d'accions, qui, quan estessèn cosmesas n'èran pas un acte delictuòs segon lo dret nacionau o internacionau. S'impausarà pas tanpauc nada pena mei hòrta que la que l'i era aplicada au moment ont se cometèc l'acte delictuòs.
 

12. atala
Ez dago arrazoirik gabe beste inoren bizitza pribatuan, familian, etxean edo postan eskusartzerik, ezta inoren ohore edo izen onari eraso egiterik ere. Nornahik du eskusartze edo eraso horien aurka legezko babesa izateko eskubidea. 


Article 12
Digun ne serà pas l'objècte d'intrusions arbitràrias dens la sua vita privada, dens la soa familha, dens la sua maison o dens la sua correspondencia, tanpauc de trucs e patacs a l'encontre de son onor e de la sua reputacion. Tota persona qu'a lo dret a la proteccion de la lei contra d'atacas de tota mena. 13. atala
1. Pertsona orok du joan eta etorri aske ibiltzeko eskubidea eta Estatu baten lurraldean bizilekua aukeratzekoa.
2. Pertsona orok du edozein herrialdetatik alde egiteko eskubidea, baita norberetik ere, eta norbere herrialdera itzultzekoa. 

Article 13
1- Tota persona qu' a lo dret de circular liurament e de causir la sua residència en dehens d'un Estat.
2- Tota persona qu' a lo dret d'abandonar tot paìs , quitament lo son o de tornar dens lo son paìs. 

14. atala
1. Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko eskubidea.
2. Eskubide horretara ezin izango da jo delitu arruntek sortutako auzibideko egintza baten aurka, ezta Nazio Batuen helburu eta erizpideen aurkako egintzak direla-eta ere. 


Article 14
1- En cas de persecucion, tota persona qu'a lo dret de cercar arrecapt, de beneficiar de l'arrecapt dens d'autes paìs.
2- Aqueth dret ne se poderà pas invocar a l'encontre d'una accion judiciària relatiu a de crimes de dret comun o a d'actes opausats a las finalitats e aus principis de las Nacions Unidas.
 


15. atala
1. Pertsona orok du herritartasuna izateko eskubidea.
2. Inori ezingo zaio arrazoirik gabe herritartasuna kendu, ezta herritartasuna aldatzeko eskubidea ukatu ere.
 


Article 15
1- Tot individú qu' a dret a ua nacionalitat.
2- Digun ne pòt pas estar privat arbitrarament de la sua nationalitat ni deu dret de cambiar de nacionalitat.
 


16. atala
1. Gizonek eta emakumeek, ezkontadinetik aurrera, ezkontzeko eta familia aratzeko eskubidea dute, arraza, herritartasun edo erlijioagatiko inolako mugarik gabe; eta, ezkontzari dagokionez, eskubide berberak dituzte bai ezkonduta jarraituz gero eta bai ezkontza-lotura ezabatuz gero ere.
2. Ezkongaien baimen aske eta osoz ez bada, ez dago ezkontzerik.
3. Familia da gizartearen oinarri jatorra eta berezkoa, eta Estatuaren eta gizartearen babesa izateko eskubidea du. 


Article16
1- Tanleu que son maridadors, l'òme e la hemna, shens cap de restriccion, per rason de raça, nacionalitat o religion, qu'an lo dret de se maridar e d'apitar una familha. Qu'an de drets egaus en ço qui pertòca lo maridatge, pendent lo maridatge e au moment de la sua dissolucion.
2- Los maridatges que ne se poderàn contractar que dab lo consentament liure e sancèr deus espós.La familha qu'es l'element naturau e fondamentau de la societat e qu'a dret a la protection de la societat e de l'Estat. 


17.atala
1. Pertsona orok du jabe izateko eskubidea, bakarka nahiz taldean.
2. Arrazoirik gabe, ez zaio inori bere jabegoa kenduko. 


Article17
1- Tota persona, individualament e collectivament,qu' a dret de proprietat.
2- Digun ne pòt pas estar privat arbitrarament de la sua proprietat. 

18. atala
Pertsona orok pentsamendu-kontzientzi eta erlijio-askatasunerako eskubidea du; eskubide horren barne da erlijio edo sinesmena aldatzeko askatasuna eta baita norbere erlijioa edo sinesmena bakarka nahiz taldean, jendaurrean edo pribatuan irakaskuntzaz, ihardueraz, kultuz eta aginduak gordez azaltzeko askatasuna ere. 

 
Article18
Tota persona qu'a lo dret a la libertat de pensada, de consciénçia e de religion ; aqueth dret qu'implica la libertat de cambiar de religion o de cresença, e mei la libertat de muishar la sua religion e la sua cresença individualament o en comun, que sia en public coma d'ua faiçon privada, per l'ensenhament, la pratica, lo culte, l'acompliment deus rites.
 


19. atala
Gizabanako guztiek dute eritzi-eta adierazpen-askatasuna. Eskubide horrek barne hartzen du erlijioa eta sinismena aldatzeko askatasuna eta bakoitzaren eritziengatik inork ez gogaitzeko eskubidea, ikerketak egitekoa eta informazioa eta eritziak mugarik gabe eta nolanahiko adierazpidez jaso eta zabaltzekoa.
 

Article 19
Tot individù qu'a dret a la libertat d'opinion e d'expression, ço qui implica lo dret de ne
pas estar horratjat per las suas opinions e lo dret de cercar, de recèber e d'espàrser, shens consideration de termièras, las informacions e las ideas per quauque mejan d'expression que sia.
 

20. atala
1. Nornahik du bakean biltzeko eta elkartzeko eskubidea.
2. Inor ezingo da behartu elkarte bateko kide izatera. 


Article 20
1- Tota persona qu'a dret a la libertat d'aplegada e d'associacion pacificas.
2- Digun ne pòt pas estar obligat de har partida d' una associacion. 

21. atala
1. Pertsona orok du bere herrialdeko gobernuan parte hartzeko eskubidea, zuzenean nahiz libre aukeratutako ordezkarien bitartez.
2. Pertsona orok du berdintasunez norbere herrialdeko funtzio publikoan sartzeko eskubidea.
3. Herriaren borondatea da botere publikoaren agintearen oinarria; borondate hori aldian-aldian egingo diren benetako hauteskundeetan adieraziko da. Hauteskundeok bozketa orokor eta berdinez eta isilpeko boto bidez egingo dira, edo boto askatasuna bermatzen duen beste bide batez. Article 21
1- Tota persona qu'a lo dret de participar a la direccion deus ahars publics deu son paìs, sia directament, sia peu miejancièr de representants causits liurament.
2- Tota persona qu'a lo dret d' accedir, dens de condicions d'equitat, a las fonccions publicas deu son paìs.
3- La volontat deu pòble qu'es lo fondament de l'autoritat deus poders publics ; aquera volontat se deu exprimir mercés a d'eleccions vertadèras qui se passan periodicament, au sufragi universau a egalitat dab lo vòte secret o tot aute mejan egau qui guarantisca la libertat de votacion. 

22. atala
Pertsona orok du, gizarteko kide denez gero, gizarte-segurantza izateko eskubidea eta, herrialdearen ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, Estatu bakoitzaren antolaketa eta baliabideak kontuan izanik, norbanakoaren duintasunerako eta nortasuna garatzeko ezinbestekoak diren ekonomi, gizarte eta kultura mailako eskubideak asetuta izatekoa. 


Article 22
Tota persona, coma membre de la societat, qu'a lo dret a l'ajuda sociau e a la satisfaccion deus drets economics, sociaus e culturaus necessaris a la sua dignitat e au liure desvolopament de la sua personalitat, mercès a l'esforç nacionau e a la cooperacion internacionau, segon l'organisacion e los mejans de cada paìs.
 

23. atala
1. Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana aukeratzekoa, lanbaldintza bidezkoak eta egokiak izatekoa, eta langabeziaren aurkako laguntza jasotzekoa.
2. Pertsona orok du, bereizkeriarik gabe, lan beragatik lansari berbera jasotzeko eskubidea.
3. Lanean ari denak bidezko lan-saria eta aski zaiona jasotzeko eskubidea du, bai bera eta bai bere familia, giza duintasunari dagokion bezala bizitzeko bestekoa. Horretarako aski ez bada lansaria, gizarteko laguntzaren bidez osatuko da.
4. Pertsona orok du, norbere interesen alde egiteko, sindikatuak eratu eta sindikatuko kide izateko eskubidea.
 

 
Article 23
1- Tota persona qu'a dret au trabalh, a la causida liura deu son emplec, dens de condicions egaus e acontentadas de trabalh e a la proteccion contra lo caumatge.
2- Tota persona qu'a dret , shens nada discriminacion, a un salari egau entad' un trabalh egau.
3- Tota persona qui trabalha qu' a dret a un revengut equitable e acontentat qui l' i assegure , a era e a la sua familha ua existénçia confòrma a la dignitat umana e qui serà completada , se aquò es necessari , per tots los autes flòcs de proteccion sociau.
4- Tota persona qu'a dret d'apitar, dab d'autes, de sindicats e de se sindicar ende defénder los sons interès.24. atala
Pertsona orori dagozkio atsedenerako eskubidea, aisiarakoa, lanaldiaren iraupen mugatua izatekoa eta aldian-aldian ordaindutako oporrak izatekoa.
 


Article 24
Tota persona qu'a dret au repaus e aus lesers e sustot a ua limitacion rasonabla de la durarada deu trabalh e a de vacanças periodicas pagadas. 


25. atala
1. Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere familiari osasuna eta ongi izatea bermatuko diena, eta batez ere janaria, jantziak, bizitokia, medikusorospena eta gizarte-zerbitzuak; eta baita lanik eza, gaixotasuna, elbarritasuna, alarguntasuna, zahartzaroa edo bizibidea nahi gabe galtzeko beste kasuren bat gertatzen denerako asegurua izateko eskubidea ere.
2. Amek eta haurrek laguntza bereziak jasotzeko eskubidea dute. Haur guztiek, senar-emazteengandik nahiz ezkontzatik kanpo jaiotakoek, gizartearen babes berbera izateko eskubidea dute. 


Article 25
1- Tota persona qu' a dret a un nivèu de vita que l' i assegure la santat e l' adaise a era e a la sua familha que sia per lo minjar, lo vestit, lo lòtjament, los suènhs de santat e los servicis sociaus necessaris ; qu'a dret tanben a la seguretat en cas de caumatge, malausia, invaliditat, veusatge, e dens los autes cas on se perden los mejans de se ganhar la vita shens ac aver volut.
2- Las mairs e los mainatges qu' an lo dret a ua ajuda e ua assisténcia especiau. Tots los mainatges vasuts dens e hòra maridatge benefician tot parièr de la proteccion sociau. 

26. atala
1. Pertsona orok du hezkuntza-eskubidea. Hezkuntza dohainekoa izango da oinarrizko ikasketei dagokienez behintzat. Oinarrizko ikasketak egitea derrigorrezkoa izango da; heziketa teknikoa eta lanbiderakoa, orokorra; eta denek izango dute goimailako ikasketak egiteko aukera bera, norberaren merezimenduen arabera.
2. Hezkuntzaren helburua giza nortasuna guztiz garatzea izango da eta giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetua indartzea; herrialde, arraza eta erlijio guztien arteko elkar-ulertze, jasankortasun eta adiskidetasunaren alde egingo du; eta Nazio Batuen iharduna bultzatuko du, bakeak iraun dezan.
3. Gurasoek lehentasunezko eskubidea izango dute seme-alabei emango zaien hezkuntza mota aukeratzeko.
 


Article 26
1- Tota persona qu'a dret a l'educacion. L'educacion deu estar a gratis, au mens au moment de l'ensenhament elementari e fondamentau. L'ensenhament primari que serà obligatòri. L'ensenhament tecnic e professionau que serà generalisat ; l'ensenhament superior que serà obèrt a tots tot parièr, en fonccion deus meritis de cadun.
2- L'education qu'aurà coma finalitat lo sancèr desvolopament de la personalitat umana e l'arrefortiment deu respècte devut aus drets de l'òme e a las libertats fondamentaus. Que déu favorisar la compreneson, la tolerància e l'amistat entre totas las nacions e tots los grops etnics o religiós, e mei los desvolopaments de las activitats de las Nacions Unidas ende mantiéner la patz.
3- Los parents qu'an, en prumèr, lo dret de causir la mena d' educacion qui se balharà aus mainatges.
 


27. atala
1. Pertsona orok du eskubidea elkarteko kultur ekitaldietan aske parte hartzeko, artelanez gozatzeko, eta zientzi aurrerakuntzan eta horri darizkion irabazietan parte hartzeko.
2. Zientzia, literatura edo arte mailan egindako lanen egille diren pertsona guztiek dute horregatik eskubidea dagozkien interesak eta materialak babes dakizkien eskubidea.
 

 
Article 27
1- Tota persona qu'a lo dret de prenguèr part liurament a la vita culturau de la comunautat, d' aprofitar de las arts e de participar au progrès scientific e aus beneficis que n'en son la consequénçia.
2- L'autor de tota òbra scientifica, literària o artistica qu'a dret aus beneficis moraus e materiaus qui n'en resultan.
 

28. atala
Pertsona guztiei dagokien eskubidea da, Aldarrikapen honetan azaldutako eskubide eta askatasunak era eraginkorrean garatuko dituen gizarte mailako eta nazioarteko ordena ezar dadin. 


Article 28
Tota persona qu'a lo dret que se bote en plaça un ordi sociau e ont los drets e las libertats proclamats dens la presenta declaracion se poscan aplicar sancèrament.
 

29. atala
1. Pertsona orok komunitatearekiko betebeharrak ere baditu, komunitatea baita bere nortasuna guztiz eta era askean garatzeko toki bakarra.
2. Pertsona orok, gainontzeko herritarren eskubide eta askatasunen begirunea ziurtatzeko eta gizarte demokratiko bateko moral, ordena publiko eta ongizate orokorreko bidezko eskakizunak betetzeko legez ezar daitezen mugak baino ez ditu izango dagozkion eskubide eta askatasunez baliatzeko orduan.
3. Eskubide eta askatasun hauetaz ezingo da inor baliatu Nazio Batuen helburu eta erizpideen aurka. 
Article 29
1- Tota persona qu'a lo dever de respectar la comunautat, qui es lo sol endret on lo desvolopament liure e sancèr de la sua personalitat es possible.
2- Ende de profitar deus sons drets e de las suas libertats, tota persona que serà sosmesa a las solas limitacions establidas per la lei unicament end'assegurar
la reconhéishença e lo respècte deus drets e de las libertats deus autes e ende respectar las justas exigenças de la morala, de l'ordi public e deu benestar generau dens ua societat democratica.
3- Aqueths drets e libertats que ne se poderàn pas jamès aplicar en contradiccion dab las finalitats e los principis de las Nacions Unidas. 

30. atala
Aldarrikapen honetan jasotako ezertan ezingo da ulertu Estatuari edo talde edo norbanakoren bati Aldarrikapen honetan bertan adierazitako edozein eskubide eta askatasun deuseztatzeko ekintzak edo ihardunak burutzeko eskubidea ematen zaionik. 


Article 30
Arren dens aquesta Declaracion ne se pòt interpretar coma lo hèit qu'un Estat, un grop o un individú qu' averé tots drets qui sian d'enterpréner ua activitat o de miar ua accion dab la mira d'avalir los drets e las libertats qui s'i declaran.